utan bibliotek dör sverige.

kära bibliotek och bibliotikarier!
Alla som röstar i riksdagen har varit på bibblan minst en gång i livet.