Lilian Bäckman arbetar som grafisk formgivare, illustratör, författare och artefaktare. Ett av hennes formkoncept heter Kaosdesign, det är tillåtande gentemot bilder, typsnitt, färger, former och annat. Lilians bilder är livliga, känsliga och fria 
i sitt uttryck. Som författare sätter hon ord på tankar som andras hjärnor att vobbla.
 Läs mer på Böcker af BäckmanUnder portfolio finns några av hennes arbeten inklusive saker/artefakter. Där finns också de senaste bilderna från hennes <3 Instagram

En annan titel Lilian Bäckman håller på att lära sig använda är konstnär. En konstnär ser och hör saker och företeelser andra människor inte kan se. En skulle kunna säga att de ser i ultraviolett. Genom hårt arbete hittar de sätt att visa de andra vad de har hittat. Det finns konstnärer som aldrig ställer ut och det finns dem som bara försöker stå ut.

Håll ut fortsättning följer.

NÄSTAN ALLT OM

UTBILDNINGAR
HDK, GÖTEBORG: ATT BILDERBOKSBERÄTTA
HDK, GÖTEBORG: BILDERBÖCKER FÖR BARN
BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION, STOCKHOLM
BASIS KONSTSKOLA, STOCKHOLM
DEKORATÖr, CELSIUSSKOLAN, UPPSALA

KURSER SOM GÅTTS
SVARTA HÅL OCH KOSMISKA EXPLOSIONER, STOCKHOLMS UNIVERSITET
SAMISK KULTUR: ANDLIGHET OCH TRO, UMEÅ UNIVERSITET
HÄSTENS SINNEN OCH BETEENDE, LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDVETANDET OCH DESS OLIKA TILLSTÅND, HÖGSKOLAN SKÖVDE
MÄNNISKANS OCH DJURENS KOGNITION, HÖGSKOLAN SKÖVDE

STIPENDIUM OCH PRISER SOM FÅTTS
TRANSIT STOCKHOLM KULTURINKUBATOR
FÖRFATTARFONDEN
KOPIERINGSFONDEN
AUGUSTPRISET
SVENSKA PUBLISHERPRISET