» Pop-up

Målsättningen med »Pop-up« är att undersöka svåra och enklare tekniska lösningar, för att få fram det tredimensionella.

Fokuset ligger på själva vägen till verket och mottot är att eleverna ska jobba opretentiöst. Vi snuddar också färglära, de lär sig kalkera och kopiera stort, smått, de använder tejp och inget ska eller behöver vara perfekt. De lär sig jobba ihop och välja ut. Pop-up börjar med en »grundkarta«. Men först av allt blir det uppvärmningsövningar.

Lilian virvlade in som vikarie, i djupaste novembermörkret, med skratt, tredimensionella uppgifter, viktiga samtal och fantastisk kompetens, energi och närvaro. Underbart med en respektfull lärare som lyhört vänder uppochned på världen!
Agneta Klingberg, Strängnäs Kulturskola

Lilian Bäckmans workshop tillhör Konstdepartementet Det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Snart finn workshopen Pop-up på Konstdepartementet. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Läs mer.

OMSLAGSBILD: EGEN LÖSNING PÅ TRÄDET, SOM INTE BARA HAR EN FLÄRP SOM RYGGSTADGA, UTAN DÄR UPPHOVSPERSONEN OCKSÅ ANVÄNT STAMMEN SOM STADGA, EN HELT EGEN IDÉ.

Bilder från Kulturskolan i Strängnäs: 1. GRÄS, BARR OCH petflaska med ETT finger igenom. 2. KALKERING. 3. Liten och stor. 4. SVÅR TEKNISK LÖSNING. 5. EGEN LÖSNING PÅ POP-UP, MYCKET TEJP GICK ÅT. TEJP ÄR ETT OPRETENTIÖST MATERIAL.