WORKSHOP »SNO MED STIL«

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT FörsökA stjäla så mycket som det bara går, utan att BLI upptäckt.

Sno med stil är skapat för att få elever och förstå deras egna värde. Att en bild eller annat verk kan ha ett så starkt och långt skydd. Det blir nästan obegripligt att upphovsrätten gäller 70 år efter ens död. Vi är framme ≈ år 2180 då Copyrighten för workshopdeltagarnas verk släpps.

Lilian Bäckmans workshops hittar ni på Konstdepartementet. Det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Lilian Bäckman har fyra workshops, Min trädgård, Fult och snyggt, Svart – en färglära och Sno med stil.