SNO MED STIL
WORKSHOP

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT FörsökA stjäla så mycket som det bara går, utan att BLI upptäckt.

SNO MED STIL är skapat för att få elever och förstå deras egna värde. Att en bild eller annat verk kan ha ett så starkt och långt skydd. Det blir nästan obegripligt att upphovsrätten gäller 70 år efter ens död. Vi är framme ≈ år 2180 då Copyrighten för workshopdeltagarnas verk släpps.

Lilian Bäckmans workshop tillhör Konstdepartementet, det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Läs mer.