WORKSHOP »SVART – EN FÄRGLÄRA«

MÅLSÄTTNINGEN MED WORKSHOPEN ÄR ATT BLANDA EN EGEN SVART SAMT ATT GÖRA ETT UNISONT VERK.

Speciellt pojkar är kända för att förstöra sina bilder med att måla över allt i svart i slutet av en teckning. I workshopen Svart – en färglära utgår vi från andra hållet. Att försöka få en svart färg istället för tvärtom.

Lilian Bäckmans workshops hittar ni på Konstdepartementet. Det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Lilian Bäckman har fyra workshops, Min trädgård, Fult och snyggt, Svart – en färglära och Sno med stil.