SVART – EN FÄRGLÄRA
WORKSHOP

MÅLSÄTTNINGEN MED WORKSHOPEN ÄR ATT BLANDA EN EGEN SVART SAMT ATT GÖRA ETT UNISONT VERK.

Speciellt pojkar är kända för att förstöra sina bilder med att måla över allt i svart i slutet av en teckning. I workshopen Svart – en färglära utgår vi från andra hållet. Att försöka få en svart färg istället för tvärtom.

Lilian Bäckmans workshop tillhör Konstdepartementet, det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Läs mer.