KULANPREMIE!
FULT & SNYGGT
WORKSHOP

Fult och snyggt ingår i Stockholms stads utbud med Kulanpremie. Skolor kan boka dessa workshops till ett lägre pris. 

Målsättningen MED WORKSHOPEN är att ifrågasätta OCH UNDERSÖKA vad som är snyggt och vad som är fult och HUR det är det.

Hur uppstår snyggt? Vad menas med fult? Kan något var fult och snyggt samtidigt? Vi tittar på vad som anses som vara snyggt respektive fult utifrån subjektiva, objektiva, kulturella, matematiska och historiska perspektiv. För att förstå att vår uppfattning om fult och snyggt är en konstruktion. Eleverna blir medvetna och kommer uppmärksamma hur människor kategoriserar omvärlden och dess ting och förhoppningsvis se på vardagen med andra ögon.

Lilian Bäckmans workshop tillhör Konstdepartementet, det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Läs mer.

Bilder från workshopen »Fult & snyggt« med underbara 3B och deras lärare Maria Kraemer Lidén, Säbyskolan, Salem.