» Fult & snyggt

Målsättningen med workshopen »Fult- och snyggt« är att under­söka och ifrågasätta begreppen samt beskriva hur är snyggt och hur är fult. Work­shopen vrider om traditionella tankebanor och lär eleverna vad objektivt och subjektivt är. 

Lilian Bäckmans workshop tillhör Konstdepartementet, det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Läs mer.

Bilder från workshopen »Fult & snyggt« med underbara 3B och deras lärare Maria Kraemer Lidén, Säbyskolan, Salem.