WORKSHOP »FULT & SNYGGT«

VI UNDERSÖKER VAD SOM ANSES VARA FULT OCH SNYGGT I ORD OCH BILD.

Hur uppstår snyggt? Vad menas med fult? Kan något var fult och snyggt samtidigt? Vi tittar på vad som anses som vara snyggt respektive fult utifrån subjektiva, objektiva, kulturella, matematiska och historiska perspektiv. För att förstå att vår uppfattning om fult och snyggt är en konstruktion. Eleverna blir medvetna och kommer uppmärksamma hur människor kategoriserar omvärlden och dess ting och förhoppningsvis se på vardagen med andra ögon.

Lilian Bäckmans workshops hittar ni på Konstdepartementet. Det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Lilian Bäckman har fyra workshops, Min trädgård, Fult och snyggt, Svart – en färglära och Sno med stil.

Bilder från workshopen »Fult & snyggt« med underbara 3B och deras lärare Maria Kraemer Lidén, Säbyskolan, Salem.