WORKSHOP »MIN TRÄDGÅRD«

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT Eleverna får undersöka vad de tycker om, hur de känner sig och hur de tänker kring relationer och samtycke.

Hur känns det att tycka om något eller någon? Vad tänker jag om relationer och kärlek? Min trädgård handlar om att lära känna sig själv och sina gränser. Med hjälp av olikfärgade tejper, papper och pennor får eleverna först skapa en egen trädgård som de fyller med lappar på vad de gillar och hur dessa saker känns. I steg två skapar de en ny gemensam trädgård i mindre grupper.

Vi tejpar, målar och skriver fram en egen trädgård av de saker vi gillar. Vilka känslor tycker vi om och vad betyder samtycke och relationer? Genom gestalta känsliga frågor lär vi känna oss själva och varandra bättre.

Lilian Bäckmans workshops hittar ni på Konstdepartementet. Det är en plattform för de som arbetar i skolan med att ge eleverna kvali­ta­­tiva konst- och kultur­­aktiviteter, både inom ramen för skolans grund­­läggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla aktiv­ite­ter ges av professionella utövare inom olika konst­områden. Lilian Bäckman har fyra workshops, Min trädgård, Fult och snyggt, Svart – en färglära och Sno med stil.