ABOUT

Lilian Bäckman arbetar som grafisk formgivare, illustra­tör, författare och arte­faktare. Ett av hennes form­koncept heter Kaos­design, det är tillåtande gentemot bilder, typsnitt, färger och former.

Bilderna är livliga, känsliga och fria i sitt uttryck. Hon blandar medium och behandlar dem jämlikt. Det finns inga hierarkier bland Lilians pennor och penslar.

När hon skriver blir orden till en lek. Språkmästare tappar vokabuläret.

Det är flera personer som inte läser hennes bok Mandarinstunder. Inte för att den är dålig utan för att den är för stark.

STIPENDIUM OCH PRISER

TRANSIT STOCKHOLM KULTURINKUBATOR
FÖRFATTARFONDEN
KOPIERINGSFONDEN
AUGUSTPRISET
SVENSKA PUBLISHER-PRISET

UTBILDNINGAR
HDK, GÖTEBORG: ATT BILDERBOKSBERÄTTA
HDK, GÖTEBORG: BILDERBÖCKER FÖR BARN
BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATION, STOCKHOLM
BASIS KONSTSKOLA, STOCKHOLM
DEKORATÖR, CELSIUSSKOLAN, UPPSALA

KURSER
SVARTA HÅL OCH KOSMISKA EXPLOSIONER, STOCKHOLMS UNIVERSITET
SAMISK KULTUR: ANDLIGHET OCH TRO, UMEÅ UNIVERSITET
HÄSTENS SINNEN OCH BETEENDE, LINKÖPINGS UNIVERSITET
MEDVETANDET OCH DESS OLIKA TILLSTÅND, HÖGSKOLAN SKÖVDE
MÄNNISKANS OCH DJURENS KOGNITION, HÖGSKOLAN SKÖVDE

LILIAN.BACKMAN@LILIANBACKMAN.SE
070 660 33 61


STUDIO 3, TELEFONPLANS STUDIOS, LM ERICSSONS VÄG 14 (KONSTFACK) ★ TELEFONPLAN ★ HÄGERSTEN ★ STOCKHOLM ★ SÖDERMANLAND ★ SVEALAND ★ SWEDEN ★ SCANDI­NAVIA ★ NORTHERN EUROPE ★ TELLUS ★ SOLAR SYSTEM ★ ORION ARM ★ MILKY WAY GALAXY ★ LOCAL GROUP ★ VIRGO SUPERCLUSTER ★ LANIAKEA SUPERCLUSTER ★ UNIVERSE ★