SPÅR I SKOGEN

Uppdraget var att göra en logotyp till Spår i skogen. Det blev sex olika bilder med ursprung spår och som kan vara användas var och en för sig eller tillsammans samt med eller utan text. De kan färgas in i sex olika kulörer. Så mängden blir nästan oändlig.

Spår i skogen är ett undersökande dokumentärt scenkonstprojekt som vill återställa höga natur- och kulturvärden i markerna kring en oskiftad by. Vi ställer frågor om människans relation till andra arter – hur är det möjligt att leva i samspel med naturen i ett samtida sammanhang?

Hemsidan är designad av en annan formgivare.